Tussenschoolse opvang vanaf 1 augustus 2016

Wij starten in het schooljaar 2016-2017 direct met het continurooster. De kinderen blijven tussen 12.00 en 12.30 uur op school en eten onder begeleiding van de leerkracht in de klas. U hoeft  geen gebruik meer te maken van aparte tussenschoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang

U kunt gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang bij onze partner kinderdagverblijf 'Ukkie'. Voor meer informatie klikt u op http://www.ukkievollenhove.nl/. 
De buitenschoolse opvanggroep van kinderdagverblijf Ukkie heet 'de Bengels'. Deze groep is gericht op een gezellige invulling van de tijd, voor en na schooltijd en in schoolvakanties, in een huiselijke sfeer. Daarbij kunnen de kinderen gebruik maken van verschillende activiteitenhoeken en ruimtes, verspreid over het hele gebouw. Verder is er een ruim activiteitenaanbod waar kinderen naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken.

KDV Ukkie biedt twee soorten opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar;

Naschoolse opvang; 

Dit is de opvang na schooltijd en de daarbij behorende (hele) vakantiedagen in schoolvakanties.

Buitenschoolse opvang; 

Dit is de opvang voor en na schooltijd en de daarbij behorende (hele) dagen in schoolvakanties.

De kinderen worden door de groepsleiding met eigen vervoer van school gebracht en/of opgehaald in Vollenhove en omgeving, voor zover de vervoersplanning dit mogelijk maakt.