Even voorstellen

Onze ouderraad van dit schooljaar.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Annemarie Klappe (links voor)
  • Secretaris: Debby Menzo (midden voor) en Marloes Smit (midden achter)or@obsdevoorpoort.nl
  • Penningmeester: Rodica Spans (rechts achter)
  • Marijke Bodewits (rechts van het midden)
  • Jolanda v.d. Meyde (links achter)
  • Daniëlle Winter (uiterst rechts)

Vanuit het team wordt de ouderraad ondersteund door:

Nieuws van de ouderraad

Klik hier voor de brief ouderbijdrage schoolfonds

 

 

De ouderraad

In de ouderraad zitten de ouders als vertegenwoordiging van onze leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Meestal organiseert de ouderraad hier één keer per jaar een vergadering voor. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het beleid dat gevoerd wordt. De ouderraad is aanspreekpunt voor alle ouders binnen school. De ouderraad stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Onze ouderraad ondersteunt het team bij verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan de organisatie van Sinterklaas, kerst, sport en spelactiviteiten en natuurlijk de opzet van de corsowagen van school.