Wij zien ouders als een belangrijke partner van onze school. Een open en duidelijke communicatie met ouders en leerlingen staat bij ons voorop. Naast onze nieuwsbrief en schoolgids kunt u op deze pagina aanvullende informatie vinden die van belang is voor ouders van onze leerlingen. 

U kunt op deze paging veel relevantie informatie vinden over de medezeggenschapsraad, ouderraad, tussenschoolse- en naschoolse opvang en over de GMR en het aanvragen van extra verlof. Klik hiervoor op de kopjes in het submenu van deze pagina.

Mocht u nog zaken missen dan horen wij dat graag!