Downloads

Op deze pagina kunt u verschillende reglementen en documenten van de school downloaden.

Protocollen en reglementen

Onze school valt onder stichting Op Kop. Voor alle scholen van deze stichting gelden dezelfde reglementen en protocollen. U kunt ze hieronder downloaden. Ook hebben wij een aantal schoolspecifieke documenten toegevoegd.

 • Klik hier voor het protocol gescheiden ouders.
 • Klik hier voor het protocol langdurig ziek kind.
 • Klik hier voor informatie over de klachtenprocedure en klik hier voor de klachtenregeling.
 • Klik hier voor het GMR reglement.
 • Klik hier voor het MR reglement.
 • Klik hier voor het veiligheidsbeleid.
 • Klik hier voor het beleid schorsing en verwijdering.
 • Klik hier voor verzekeringen en aansprakelijkheid.
 • Klik hier voor het protocol meer- en hoogbegaafden.
 • Klik hier voor het protocol doorstroom en versnellen, ook bij doublure
 • Klik hier voor het document ouderbeleid (schoolspecifiek)
 • Klik hier voor het protocol ICT 
 • Klik hier voor het pestprotocol (schoolspecifiek)
 • Klik hier voor het beleidsplan 'gezonde brede school Vollenhove'