Brede School Vollenhove

Brede School Vollenhove (BSV) is een samenwerkingsverband tussen de drie basisscholen (Kindcentrum “Het Kompas”, OBS “De Voorpoort” en de RK “St. Martinusschool”) en voorschoolse opvang faciliteiten( Kinderdagverblijf “Het Ukkie”, Kinderopvang “Het Kompas” en Peuterspeelzaal “De Grutterij”)  in Vollenhove.

Samen organiseren de partijen onder de naam Brede School Vollenhove een variëteit aan activiteiten voor alle kinderen van Vollenhove op gebied van sport, gezondheid, welzijn, muziek, kunst en cultuur.

Er wordt op bovengenoemde onderdelen in het onderwijs en voorschoolse voorzieningen drastisch bezuinigd. De BSV denkt met het aanbieden van gezamenlijke activiteiten deze versobering te verminderen. De kosten voor de activiteiten kunnen gedeeld worden. Er hoeft bijvoorbeeld maar 1 keer een sportaccommodatie afgehuurd te worden of maar 1 keer een beroepskracht ingehuurd te worden, waar alle kinderen gelijktijdig gebruik van maken. Zo willen we met de BSV de kinderen meer laten participeren op de maatschappelijke vlak.
Het belangrijkste doel is dat de kinderen elkaar ontmoeten.

De regie over dit samenwerkingsverband van de drie basisscholen en voorschoolse faciliteiten is in handen van de Gemeente Steenwijkerland.
De financiën en middelen om deze samenwerking te laten slagen komt voort uit middelen van de partijen zelf, zoals het delen van vaardigheden onder elkaar en de inleg van een vast bedrag per schooljaar van alle partijen in de BSV pot. Verder probeert de Brede School Vollenhove van zoveel mogelijk jaarlijkse gemeentelijke subsidiegelden gebruik te maken ( zoals bijvoorbeeld: projecten van Het Beweegteam, het Participatiefonds, het OAB/VVE beleid, het Gezondheidsbeleid, enzovoort.)
De coördinator Brede School Vollenhove zorgt voor het contact tussen de verschillende partijen van de Brede School Vollenhove en ondersteunt de organisatie van alle gezamenlijke activiteiten van de partijen.