Als u uw kind bij ons wilt aanmelden kunt u een afspraak maken met onze directeur Yvonne van Spil. U wordt dan uitgenodigd op school voor een gesprek en rondleiding. De aanmeldingsformulieren liggen dan voor u klaar. U kunt ze ook alvast ingevuld meenemen. Wij werken met verschillende stappen in de aanmelding.

  • Klikt u hier voor het voorlopige aanmeldingsformulier (wanneer uw kind nog geen 3 jaar en 9 maanden is)
  • Klikt u hier voor het aanmeldingsformulier, invullen wanneer uw kind 3 jaar en 9 maanden is
  • Klikt u hier voor het aanmeldingsformulier wat u kunt gebruiken wanneer uw kind vanaf een andere basisschool bij ons op school instroomt.

Voor de verdere procedure van aanmelding verwijzen wij u naar de begeleidende brief bij het aanmeldingsformulier. U kunt de formulieren bij het intakegesprek op school meenemen. U kunt ze ook naar ons opsturen, wij plannen na ontvangst van de formulieren een intakegesprek.