directie:       Marcel van Laar, Marcel.vanLaar@stichtingopkop.nl

Interne begeleider: Astrid de Gunst, ib@obsdevoorpoort.nl
Ict. coordinator : Esther ten Hove, Esther.tenHove@stichtingopkop.nl 
Administratie: Wob de Bruijn, administratie@obsdevoorpoort.nl 

Groepsleerkrachten:
Esther: Esther.tenHove@stichtingopkop.nl 
Helma: Helma.Warnders@stichtingopkop.nl 
Frederica : Frederica.Broersen@stichtingopkop.nl 
Michel: Michel.Beerta@stichtingopkop.nl
Renate: Renate.vanEijck@stichtingopkop.nl 
Judith: Judith.Post@stichtingopkop.nl

Medezeggenschapsraad: mr@obsdevoorpoort.nl
Ouderraad:
or@obsdevoorpoort.nl